Vinterklargøring

Vinterklargøring af YANMAR YSB 8 motor
Motoren klargøres hurtigt og enkelt efter den følgende opskrift:

•Aftag slange ved kølevandsindtag og monter denne på en dunk til ca. 50-60 l med ferskvand.


•Start motoren og lad den køre, til den har brugt alt vandet på nær ca. 3 l. De sidst 3 liter blandes med 3 liter kølervæske af anerkendt mærke. Blandingen køres gennem motoren til dunken er tom.


•Afmonter slangen fra dunken og før slangen op, da vandet med kølervæske skal blive på motoren hele vintersæsonen.


•Afmonter antikorrosionsanoden i toppen af motoren og udskift denne. Efterfyld vandkammeret med ufortyndet frostvæske, hvis der mangler vand. Monter derefter antikorrosionsanoden igen.


•Sæt derefter håndsvinget på motoren og drej motoren indtil der ydes modstand, så er ventilerne lukket.


•Monter en olievædet klud i indsugningsrøret. Fastgør kluden, så den ikke kan suges ind i motoren hvis man ved en forglemmelse starter motoren inden kluden er fjernet.


•Afvask motoren med affedtningsvæske, så den er helt ren. (Motorrens kan købes på enhver tankstation).


•Efter afvaskning oversprøjtes med våbenolie eller med en fugtafvisende væske (evt. Pronto)..


•Batterierne afmonteres og rengøres, så de er helt rene. Derefter lades batterierne helt op og stilles væk. I løbet af vintersæsonen oplades batterierne 2 gange.


•Fyld dieseltanken helt op, da der derved ikke kan opstå kondensvand i tanken.


•Kontroller afgangsstuds på lydpotte for tæring.

Denne fremgangsmåde er den hurtigste og letteste måde at vinterrenovere motoren på og kan gøres af alle Accent ejere selv uden de store udgifter.