Udskiftning af diseltank

Udskiftning af dieseltank.Når du har afmonteret påfyldningsslangen, suger du al diesel ud af tanken (uden at drikke forstås), fjern så de andre slangeforbindelser på tanken.


De to skruer forrest på skottet samt skruen der holder skottet fra hovedskottet, som så vidt jeg husker sidder i batteri rummet under sofaen, skrues ud og listen fjernes, ophænget bag på tanken fjernes og nu vil tanken kunne tages ud.


Den ny rustfri tank med tankmåler bestilles hos en smed med samme mål, facon og ophæng som den gamle af hensyn til genmontering.