Udluftning motor

Udluftning af brændstofsystemet.Motorens brændstofsystem skal udluftes hvis det har været adskilt.

Udluftning foregår på følgende måde:

•Løsn udluftningsskruen ved topstykket på den slange som leder diesel til motoren. Denne skrue sidder på forrest til højre på motoren.


•Løsn udluftningsskruen ved brændstoffilteret.


•Start brændstofpumpen. 


•Luk udluftningsskruen ved brændstoffilteret når dieselen flyder jævnt uden bobler.


•Luk udluftningsskruen ved topstykket når dieselen flyder jævnt uden bobler.

Det er en god ide at have en klud ved hånden til opsamling af diesel.

 

Hvis motoren stoppede kort tid efter start, kan udluftning også være nødvendig. Bemærk dog, at dette indikerer en utæthed i brændstofsystemet som bør findes og fjernes. I denne situation behøver  man oftest kun at løsne udluftningsskruen ved topstykket.