Skrog-dræning af ankerbrønd

Forbedret dræning af ankerbrønd.
Ved sejlads i sø sejler man ofte rundt med meget vand i ankerbrønden. Der kommer vand ned i brønden via lugerne. Dette vand skal drænes gennem hullet i stævnen. I sø oplever man ofte, at dette hul kommer under vand, og derfor ikke dræner ankerbrønden. Problemet kan afhjælpes ved at flytte dræningshullet fra stævnen til fribordet.

Det eksisterende hul i stævnen stoppes. Bor 1 hul, 8mm diameter, på hver side af ankerbrønden som vist på skitsen. Bemærk, at der skal være hæld på hullerne, så regnvand vil kunne løbe ud af ankerbrønden. Monter afløbsventiler over hullerne.