Rig Mastetrim

Mastetrim
Mastehældning

De fleste masthead riggede både sejler bedst med masten lodret .Den endelige fintrimning afhænger af bådens rorbalance. Vi anbefaler ,at båden ved krængning på op til 15 grader skal sejle med 3-5 graders rorudslag, derved bruges rorets lateralplan til at hindre afdriften, båden går bedre højde.

Sideværts trim

Masten rettes op sideværts ved med storfaldet at måle afstanden fra toppen ned til lønningsskinnen i hver side. Herefter sættes såvel undervant som topvant håndtot.

Når riggen er sat, sættes topvantene meget hårdt, de forreste undervant relativt hårdt og de agterste undervant relativt løst.

Herefter justeres riggen under sejlads, som hovedregel kan vi sige at topvantene skal stå så hårdt at de forbliver håndtotte i læ på kryds i mellemluft (og det er meget hårdere, end de fleste sætter deres rig). Herefter justeres undervant indtil masten er ret sideværts under sejlads på kryds i frisk mellemluft (det er muligt at dette trim medfører, at masten falder lidt ud til læ ved salingen i helt let vind , det betyder normalt ikke noget.)