Forårsklargøring

Checkliste for forårsklargøringInstallationer

Alle søventiler : træk eller slagprøves.

Motor

Husk at fjerne den olievædede klud i luftindsugningen, således at der ikke er mulighed for at den ved forglemmelse kan suges ind i motoren ved opstart.

Om foråret kommer man selvfølgelig frisk olie på motoren, brug kun en god olie selv om den koster lidt mere. Det betaler sig i den sidste ende. Det er vigtigt at den påfyldte oliemængde er korrekt på grund af motorens hældning, da man ikke helt kan regne med oliepinden. Den korrekte mængde olie er 1,9 liter i motor og 0,7 i gearkassen.

Efterse alle kølevandsslanger, og vær opmærksom på alle tegn på revner eller træthed, specielt omkring bøjninger og spændbånd. Udskift slangerne hvis der er den mindste smule tvivl om deres holdbarhed.

Efterse søvandsfilteret, som kan være tilstoppet.


Efterse kølevandspumpens impeller. Vær opmærksom på evt. revner i gummiet. Så skal den skiftes med det samme.

Vandudskiller: renses for smask og filter renses eller udskiftes.


Motoren brændstofsystem udluftes.

Rig og Sejl

Følgende gøres inden masten sættes på:


Vantskruer rengøres og smøres.


Kontrol af alle splitter og bolte er på plads og i orden.


Kontrol af salingsbefæstigelser og horn.


Kontrol af løbende og stående rig, særligt den løbende rig hvor denne er splejset til hager og lign.


Rengør masten og den stående rig for at slidtage og tilsmudsning af sejlene .


Kontroller el-installationer samt Lanterner, Antenner, Windex, med mere.


19.Skødespil rengøres og smøres.


Spilaflastere rengøres og smøres.